Ocieplenie stropodachu bez konieczności remontu to jedna z usług, które oferujemy. Tradycyjny materiał izolacyjny, taki jak płaty wełny mineralnej i styropianu, zastąpiliśmy lżejszymi i rozdrobnionymi granulatami aplikowanymi metodą nadmuchu. Umożliwiają one swobodną cyrkulację pary wodnej, zapobiegając jej skraplaniu wewnątrz stropodachu, a w konsekwencji jego zawilgoceniu i zagrzybieniu. Oferujemy izolację stropodachów wentylowanych i pełnych w budynkach mieszkalnych.

Ocieplanie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu

Oferujemy ocieplanie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatów wełny mineralnej lub celulozowej, które zaliczane są do suchych materiałów termoizolacyjnych. Dzięki takiej konsystencji możliwe jest aplikowanie ich w trudno dostępne szczeliny. Wykorzystujemy do tego agregat ze sprężonym powietrzem i system rur, którym transportowany jest rozdrobniony materiał uszczelniający. Położenie równomiernej warstwy izolacyjnej nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto zlecić je specjalistycznej firmie, takiej jak nasza Ergo-Docieplenia. Metoda nadmuchu stosowana jest również w usługach ocieplania stropu, które także wykonujemy.

Ocieplenie stropodachu bez demontażu dachu

Stropodachy w budynkach mieszkalnych ocieplamy w sposób wygodny i bezpieczny dla mieszkańców, bez konieczności demontażu dachu. Gdy dysponujemy wystarczającą przestrzenią wewnątrz stropodachu, wypełnianie pomieszczenia materiałem izolacyjnym koordynuje operator. Jeśli nie, wykonujemy kilka niewielkich otworów wykonanych w dachu, które pozwalają na wprowadzenie rur z materiałem termoizolacyjnym lub wykorzystujemy już istniejące boczne kratki wentylacyjne. Po zakończonych pracach wywiercone otwory zabezpieczamy przed rozszczelnieniem izolacji i dostawaniem się zanieczyszczeń do środka.